Termeni și condiții

La adresa www.truself.ro se regăsesc informații (texte, poze, baze de date etc.) care constituie conținutul site-ului www.truself.ro, proprietatea MIND TRAINING SRL, cu sediul social în ROMÂNIA, JUDEȚ BRAȘOV, LOC. BRAȘOV, STR. MORII, NR. 54 A, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J08/2615/2019, CUI 41502918. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționată de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.
Informațiile oferite în cadrul prezentului website sunt în limba română (www.truself.ro), fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi.
Folosirea site-ului www.truself.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.
Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.
MIND TRAINING SRL își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare. Când se accesează acest capitol de pe site (termeni și condiții), se parcurge varianta cea mai nouă a acestui contract.

1. Limitarea responsabilității

Prin accesarea site-ului sunteți de acord că utilizarea sa se face pe propria dumneavoastră răspundere. MIND TRAINING SRL nu este responsabilă pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea, ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).
Conținutul site-ului www.truself.ro a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Totuși, erorile nu sunt imposibile. De aceea, MIND TRAINING SRL nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipar sau afișare, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile, etc.
MIND TRAINING SRL nu este responsabilă de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defectiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defectiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.
Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță MIND TRAINING SRL nu va fi responsabilă pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabilă de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.
Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de ofertă, așa cum sunt ele prezentate pe site.

2. Publicitate și confidențialitate

Utilizatorul nu va face publice, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primită de la MIND TRAINING SRL, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.
De asemenea, MIND TRAINING SRL nu va face publice niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizorilor de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date.
Citiți documentul politicii de confidențialitate.

3. Legături

Site-ul www.truself.ro poate conține linkuri către alte site-uri sau alte surse. MIND TRAINING SRL nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri.

4. Fraudă

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI WWW.TRUSELF.RO SAU DE A AFECTA FUNCȚIONAREA SERVERULUI CARE GĂZDUIEȘTE SITE-UL WWW.TRUSELF.RO VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DECLANȘA URMĂRIREA PENALĂ ÎMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

5. Securitatea datelor personale și a informațiilor

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către MIND TRAINING SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact și cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.
Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
MIND TRAINING SRL nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu dezvăluie adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.
Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, MIND TRAINING SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de a răspunde vizavi de solicitările vizitatorilor, așa cum apare descris în politica de confidențialitate.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restrângerea prelucrării în anumite cazuri.

5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator. 

6. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

8. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: contact@truself.ro, ori la adresa poștală: ROMÂNIA, JUDEȚ BRAȘOV, LOC. BRAȘOV, STR. MORII, NR. 54 A, CUI 41502918, J08/2615/2019, în atenția RESPONSABILULUI PENTRU DATE PERSONALE – NICOLETA GALIȘ.

6. Litigii. Legea aplicabilă

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere între cele două părți (pe cale amiabilă). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, de pe raza sediului social al MIND TRAINING SRL.
MIND TRAINING SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor și condițiilor”.